1e fysieke triage

EUR 70,00 (incl. BTW):
Bestellen
Contact opnemen

Indien een patiënt levensbedreigend ziek is, sta je liever niet met handen in het haar toe te kijken. In deze e-learning gaan we in op eerste handelingen bij levensbedreigende aandoeningen. Er wordt vanuit gegaan dat de basiskennis van ABCDE en urgentiedenken bekend is. Deze e-learning kan worden gezien als een vervolg op de door ons aangeboden e-learning “ABCDE telefonische triage”.

De focus ligt op de volgende handelingen:

A:  Stabiele zijligging, jaw thrust, kinlift, bij aspiratie: rugslagen en buikstoten.
B:  Ademhaling beoordelen: frequentie en borstkasbewegingen, meten saturatie, zuurstof toedienen met hulp van non-rebreathing mask
C:  Beoordeling kleur gelaat, pols tellen, bloeddruk meten, capillairy refill.
D:  AVPU score gebruiken bij bewusteloosheid, adviezen bij epileptisch insult
E:  Temperatuur meten en glucose meting

Leerdoelen:

Opfrissen ABCDE kennis en vertrouwd raken met de handelingen die gedaan kunnen worden bij een patiënt met levensbedreigende aandoening.

Accreditatie:

De e-learning is voor 1 uur geaccrediteerd in CADD. 

Wanneer je de e-learning met succes hebt afgerond, ontvang je binnen enkele weken accreditatiepunten óf een bewijs van deelname.
Is je KABIZ nummer niet bij ons bekend? Stuur dan even een mailtje naar secretariaat@dokh.nl

1e fysieke triage voor assistenten

Leer te handelen bij een levensbedreigde patiënt